สำนักงานเหล่ากาชาด จ"ปัตตานี ประกาศเปิดประมูลรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นข 899 ปัตตานี ประจำสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี

สำนักงานเหล่ากาชาด จ"ปัตตานี ประกาศเปิดประมูลรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นข 899 ปัตตานี ประจำสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี

นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการเปิดประมูลรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน นข 899 ปัตตานี ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โดยราคาขั้นต่ำของการเปิดประมูล ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ กำหนด ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดประมูลในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยเริ่มลงทะเบียนร่วมประมูลฯ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และเริ่มทำการประมูลฯ ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดปัตตานี บริเวณศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประมูลรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ 899 ปัตตานี ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทน มาทำการประมูล แทนได้

อนึ่ง รายได้ที่ได้จากการเปิดประมูลฯ ในครั้งนี้ จะเป็นรายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar