ตำรวจภูธร จ.ป้ตตานี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี  จำนวน 28 รายการ  ได้แก่ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนแบบ 4 ประตู

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ งนส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี 147 ถนนเกษมสำราญ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี              โทร 0 7341 4687 ได้ทุกวันในเวลาราชการ กำหนดการขายทอดตลาดด้วยวาจาในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนเกษมสำราญ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar