🌺จ.ปัตตานี ขอเชิญทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมจัดทำและออกแบบอนาคต 🌺“เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 20 ปี” (พ.ศ.2566 – 2585) 

🌺จังหวัดปัตตานี ขอเชิญทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมจัดทำและออกแบบอนาคต 🌺“เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 20 ปี” (พ.ศ.2566 – 2585) 
👉โดยแสดงความคิดเห็นผ่าน Google Forms สแกน QR Cord หรือ ผ่านเว็บไซต์จังหวัดปัตตานี www.pattani.go.th
Cr.สำนักงานจังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar