สธ.สรุปสถานการณื กรณี อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...เสรุปสถานการณื กรณี อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar