🌺จังหวัดปัตตานี ห่วงใย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ "️ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก"

🌺จังหวัดปัตตานี ห่วงใย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ "️ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก"
❤️ใช้ใจรับรู้  ดูแล และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3อ. และ 2ส.
#โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9  #วันหัวใจโลก
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar