สนง.วัฒนธรรม จ.ปัตตานี ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมเสนอประวัติชีวิตและผลงาน มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวณัฐรดา ศรีนาเคน โทร.08-1874-9660, 0-7333-1740

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar