สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เปิดให้บริการ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เปิดให้บริการ 
-ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
-ยื่นอุทธรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
-และแผนการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 จังหวัดปัตตานี (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Cr.สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar