วัดมุจลินทวาปีวิหาร

วัดมุจลินทวาปีวิหาร อยู่ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตร ริมทางหลวงสายปัตตานี - โคกโพธิ์ ในเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองจิง เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกจากที่เก่ามาอยู่ที่ตำบลตุยง เมื่อ พ.ศ.2388 เดิมมีชื่อว่าวัดตุยง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองหนองจิก และมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมุจลินทวาปีวิหาร" ปัจจุบันเป็นอารามหลวงและมีการบูรณะพระอุโบสถให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงสวยงาม จุดเด่นของวัดคือวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษบานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส 3 องค์ โดยเฉพาะพระราชพุทธรังษีหรือหลวงพ่อดำ เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 ซึ่งประชาชนที่เคยได้ยินคุณความดีของหลวงพ่อ ต่างเลื่อมใสศรัทธาและเดินทางมาสักการะบูชาอยู่เสมอ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดมุจลินทวาปีวิหาร ประเภท : ศาสนสถาน ที่อยู่ : 10 หมู่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ : 073-437410
แหล่งที่มา  :  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar