เมืองโบราณยะรัง

เมืองโบราณยะรัง  มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเป็นอย่างมาก เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนามหายานแห่งอาณาจักรลังกาสุกะ เป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งอยู่ใกล้ทะเล และเป็นดินแดนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ การติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ เมืองโบราณบ้านวัด ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโบราณบ้านจาเละ สถานที่พบสถูปในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่เก่าแก่ที่สุด ที่พบในประเทศไทยและเมืองโบราณบ้านประแว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรลังกาสุกะตอนปลายก่อนย้ายไปสร้างเมืองปัตตานีที่กรือเซะ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : เมืองโบราณยะรัง ประเภท : โบราณสถาน ที่อยู่ : ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ : 073-439093 
แหล่งที่มา  :  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar