มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นมัสยิดแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้าง 9 ปี และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก มีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยคู่อยู่สองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถงมีระเบียงสองข้าง ภายในห้องโถงด้านในมีบลลังก์ทรงสูงและแคบ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี (Pattani Central Mosque) ประเภท : ศาสนสถาน ที่อยู่ : 249 ถนนยะรัง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ : 073-336149,081-9900172
แหล่งที่มา  :  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar