มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ เป็นมัสยิดประจำเมืองอดีต สร้างในรัชสมัยสุลต่านมูซัฟฟาร์ ซาร์ เป็นเจ้าเมืองปัตตานี (พ.ศ.๒๐๗๓-๒๐๑๗) เป็นมัสยิดสร้างด้วยอิฐ เสาทรงกลม ประตูรูปโค้งแหลม ผู้ออกแบบสร้างมัสยิด คือ ซัยคซอฟียุดดีน อัลอิสมอิมาส อูละมะอะ แห่งปอเนาะ กรือเซะในรัชสมัยของราชาฮิเยาครองราชย์ มัสยิดกรือเซะมีคอเต็บ ชื่ออับดุลบัญญัร และในที่สุดรัชสมัยสุลต่านมูฮัมหมัด ดูวา เกิดสงครามระหว่างสยามกับปาตานี ในปี พ.ศ.๒๓๒๙ ทำให้บ้านเมืองได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม มัสยิดกรือเวะยังคงเป็นเอกลักษณ์แห่งอู่อารยธรรมอิสลามของราชอาณาจักรปาตานี ดารุลสลาม จนถึงปัจจุบันนี้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ และทำการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐,๒๕๒๕ และ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มัสยิดกรือเซะคงสภาพเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี และใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ต่อไป ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : มัสยิดกรือเซะ (Krue Se Mosque) ประเภท : ศาสนสถาน,โบราณสถาน ที่อยู่ : บ้านกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 7 กม. เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ : 073-413402,087-2878780
แหล่งที่มา  :  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar