SBIC : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปัตตานี ชี้แจง กรณีชาวปัตตานี ร้องสื่อฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานี ถูกทิ้งร้างกว่า 10 ปี และปืนใหญ่พญาตานีจำลองที่นำไปซ่อมยังไม่กลับมาติดตั้ง

SBIC :  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปัตตานี ชี้แจง กรณีชาวปัตตานี ร้องสื่อฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานี ถูกทิ้งร้างกว่า 10 ปี  และปืนใหญ่พญาตานีจำลองที่นำไปซ่อมยังไม่กลับมาติดตั้ง
           นายสุชาติ ชายมัน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ชี้แจงกรณีชาวปัตตานี ร้องสื่อฯ ว่า จังหวัดปัตตานี ได้เสนอโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้อารยธรรมการท่องเที่ยวปัตตานี งบประมาณ 27,500,000 บาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของจังหวัดปัตตานี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ห้องน้ำ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก OTOP นิทรรศการอารยธรรมปัตตานี โดยเป็นความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556 โดยได้เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
           คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ได้มีมติโอนทรัพย์สินของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งหมดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะเรียบร้อยแล้ว และได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ ขอใช้ประโยชน์ ศูนย์เรียนรู้กับธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ ก็สามารถจะบริหารจัดการและตั้งงบประมาณในการดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ตามระเบียบของราชการ
          มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้อารยธรรมการท่องเที่ยวปัตตานีสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้  การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานี งบประมาณ 2,095,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามความต้องการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ เพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ห้องน้ำ และอาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก OTOP ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในห้วงเดือนมีนาคม 2566  ส่วนประเด็นปืนใหญ่พญาตานีจำลอง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  ได้มีการนำไปซ่อมแซมที่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานีจะดำเนินการประสานงานเพื่อนำกลับมาติดตั้งที่จุดเดิม หลังจากการจัดการบริหารการขอใช้พื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการเผยแพร่ : https://www.facebook.com/100024482134862/posts/pfbid0uqCqoMY7BBEpmnvk2q9EewgmgKrGimHzsCaN8Y61DoVpNPT1DQubbZDYveF1seqLl/?mibextid=cr9u03
ที่มา :  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag