มทภ.4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2566 ย้ำครูฝึก ทุกระดับต้องดูแลน้องเล็กอย่างดีที่สุด อบรมให้เป็นสุภาพบุรุษ มีจิตสาธารณะ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2566 ย้ำครูฝึก ทุกระดับต้องดูแลน้องเล็กอย่างดีที่สุด อบรมให้เป็นสุภาพบุรุษ มีจิตสาธารณะ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 09.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2566 ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง, จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยฝึกดูความเป็นอยู่น้องเล็กคนสุดท้องอย่างดีที่สุด ย้ำต้องใส่ใจเหมือนครอบครัวเดียวกัน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและญาติมั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านอย่างดีที่สุด "ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว" โดยมี ผู้บังคับกองพัน พร้อมด้วยครูฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของโรงนอน ห้องฝึกอบรม ระบบสุขาภิบาล และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่

โดยช่วงเช้า พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารช่างที่ 402 และ กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูฝึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ( พิซซ่า ) แก่น้องทหารใหม่  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และในโอกาสที่รับการฝึกเข้า 3 สัปดาห์แรก ก่อนที่หน่วยฝึกเปิดค่ายจัดกิจกรรม "Open house" ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชมและทหารใหม่ได้พบปะครอบครัวและญาติ 

จากนั้น พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นว่าน้องทหารใหม่ จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในฐานะส่วนหนึ่งของกำลังพลกองทัพบก โดยกำชับหน่วยฝึกเน้นสนับสนุนการศึกษาต่อของทหารกองประจำการระหว่างประจำการ ส่งเสริทการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งดูแลสิทธิ สวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน

ขณะเดียวกัน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
พร้อมได้นำไก่ทอด (KFC) เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขณะเดียวกันยังกำชับเรื่องมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกมายังหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างดีที่สุด พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดูแลการฝึกด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด และต้องคิดว่าน้องๆ ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ดูแล ปลูกฝังให้ทหารใหม่เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมทั้งเปลี่ยนทัศนคติที่ดี  ให้มีจิตเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงครอบครัวของทหารกองประจำการถือเป็นครอบครัวของกองทัพบกเช่นกัน

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag