มทภ.4 ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4301 ร้อย ตชค.436 กก.ตชค.43 กำชับต้องปฏิบัติหน้าที่รอบครอบ หมั่นซักซ้อม ห้ามประมาท ให้พร้อมรับสถานการณ์ ดูแลให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4301 ร้อย ตชค.436 กก.ตชค.43 กำชับต้องปฏิบัติหน้าที่รอบครอบ หมั่นซักซ้อม ห้ามประมาท ให้พร้อมรับสถานการณ์ ดูแลให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 16.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4301 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 กองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และรายงานสถานการณ์ภาพรวมและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา  รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิงาน พร้อมย้ำว่ากำลังพลต้องมีความตื่นตัวและปรับวิธีการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ และสอดส่องเหตุต้องสงสัย พร้อมทั้งประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด และเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นให้พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยกำชับให้ทุกฐานปฏิบัติการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสุดกำลังความสามารถ หมั่นซักซ้อมแผนรับมือสม่ำเสมอ เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออก ภายในพื้นที่รับผิดชอบ  ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางรอง - เส้นทางหลัก เน้นตรวจรถยนต์ที่มีตู้ทึบ และต้องลดกระจกลงเมื่อผ่านจุดตรวจ ส่วนจักรยานยนต์ที่มีการสวมใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ปกปิดใบหน้า หรือมีการแต่งกายมิดชิด ให้เรียกตรวจสอบทุกคัน เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag