เลขาธิการ ศอบต. พบ แม่ทัพภาคที่ 4 หารือทิศทางการขับเคลื่อนงาน จชต. สร้างสัมพันธ์เดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ไปด้วยกัน

เลขาธิการ ศอบต. พบ แม่ทัพภาคที่ 4 หารือทิศทางการขับเคลื่อนงาน จชต. สร้างสัมพันธ์เดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปด้วยกัน  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่นี้ ก็มีภารกิจ มีหน้าที่ต้องสานต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงอยากมารับฟังคำชี้แนะแนวทาง หารือ การดำเนินงานให้สอดคล้องกัน และยังได้สอบถามเรื่องสถานการณ์ด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์จะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ด้าน แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวขอบคุณคณะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้อนรับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแนะนำคณะทำงาน ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่
ตลอดจนบทบาทภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทำงานร่วมกันมาตลอด เพราะฉะนั้นแล้ว งานการดูแลความมั่นคง และงานด้านการพัฒนา พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งหมดนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน จนนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการนำความสงบสุขและความสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag