พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อ โควิด 19 ที่ ปัตตานี พสกนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น ที่เชื่อมโยงมาจากหลาย Cluster ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ จากโรงงานรอแรลฟู้ดส์  โรงงานแพอรุณ จากร้านอาหารในจังหวัดยะลา มัสยิดนูรลอิสลามยะลา และกลุ่มอื่น ๆ ทำให้การกระจายเชื้อเข้าสู่ครอบครัวมากขึ้น มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมขณะนี้ กว่า 1,300 ราย หากไม่ตรวจหาเชื้อกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก การกระจายของโรคจะมีเพิ่มมากขึ้น 
          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยเน้นไปยังกลุ่มพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ผู้สัมผัสใกล้ชิด และชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็ว  
           นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ให้บริการตรวจเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 22- 25 มิถุนายน 2564   เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในกลุ่มเป้าหมายโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดปัตตานี 7 แห่ง  และกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อทำการตรวจเชิงรุก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19    
          อย่างไรก็ดี ต้องขอความร่วมมือประชาชน ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่าง การล้างมือให้สะอาด เป็นสิ่งที่จำเป็น และป้องกันได้ดีที่สุด และอีกประการหนึ่ง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อฯ  โดยที่จังหวัดปัตตานี มีเป้าหมายในการฉีด ประมาณ 5 แสนคน หรือ 70 %  ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน   ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดปัตตานี จะได้รับวัคซีนมาเพิ่มอีก 1 แสนโด้สด้วย.  
“ เพื่อตัวเราเอง  ครอบครัวของเรา และที่สำคัญเพื่อปัตตานีของเรา” ต้องลงทะเบียนรับวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar