สกู๊ป..ปัตตานี มอบธง “หมู่บ้านสีฟ้า” เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19

สกู๊ป...ปัตตานี มอบธง “หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19”  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
       ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายให้จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด จัดตั้ง "หมู่บ้านสีฟ้า" เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
       ที่ จังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานมอบธง หมู่บ้านสีฟ้า และเยี่ยมชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ มัสยิดบิลยา บ้านบิลยา หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น  ขณะเดียวกัน นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบธง "หมู่บ้านสีฟ้า " ที่ชุมชนวัดหัวตลาด เทศบาลเมืองปัตตานี , หมู่ที่ ๖ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี และหมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
       พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบธง "หมู่บ้านสีฟ้า " หมู่ที่ ๕ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง , หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ และหมู่ที่ ๔ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง  นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  มอบธง "หมู่บ้านสีฟ้า " หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก , หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ และหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี  มอบธง "หมู่บ้านสีฟ้า " หมู่ที่ ๓ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ , หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี และหมู่ที่ ๗ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
         นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า การจัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19”  ต้องมีการวางแผน  จัดทำระบบการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ต้องร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาการแพร่เชื้อโรคโควิด-19   ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จากการตรวจสอบในพื้นที่ปัตตานี ขณะนี้มี  ๑๔๙ หมู่บ้าน  ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อตามหลักเกณฑ์ ๒๘ วัน
        การมอบธงสีฟ้าให้กับผู้นำของหมู่บ้าน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน ตระหนักถึงการป้องกันตนเองและชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ห่างไกล โควิด-19  ป้องกันการรับเชื้อโรคและลดการแพร่เชื้อโรคในครอบครัว/ชุมชน โดยประชาชนในชุมชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar