ส.ปชส.ปัตตานี  จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art) สร้างความภาคภูมิใจและหนุนการท่องเที่ยวสายบุรี 

ส.ปชส.ปัตตานี  จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art)  สร้างความภาคภูมิใจและหนุนการท่องเที่ยวสายบุรี 
       กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี  โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในพื้นที่ “จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art) ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   

      โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ศิลปินวาดภาพในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง รวม 10 คน และกลุ่มนักเรียน จาก ๓ สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี รวม ๕๐ คน เข้ารับการอบรมความรู้ ผ่านระบบ Google Meet ออนไลน์ และลงพื้นที่ปฏิบัติร่วมกับศิลปิน เพื่อฝึกฝนให้เยาวชน มีความรู้ความสามารถ ด้านการวาดภาพ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ในพื้นที่ และร่วมวาดภาพในรูปแบบ Street Art ตามจุดกำหนด รวม ๑๘ ภาพ และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด  

      นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กว่าวว่า กิจกรรมการวาดภาพในรูปแบบ Street Art เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศิลปินร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ผ่านภาพวาดเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดของชาวอำเภอสายบุรี ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ความมั่นคงในจังหวัดปัตตานี กิจกรรมดังกล่าว มีการถ่ายทอดภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอสายบุรี โดยดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
จุดวาดภาพ ได้กำหนดไว้ 2 จุด คือ ที่อาคารหอประชุมเทพรัตน์  โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) วาดภาพเหมือนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของชาวอำเภอสายบุรี และอีก 1 จุด บริเวณผนังกำแพงประตูทางเข้าชายหาดวาสุกรี แห่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสายบุรี ซึ่งในแต่ละปี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความสวยงามของชายหาดแห่งนี้เป็นจำนวนมากนับแสนคน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar