ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ข่าวจริงประเทศไทย กปส.
fb : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี
page : Pr Pattani กับประชาสัมพันธ์ตานี
covid.pattani.go.th
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ศูนย์ข้อมูล COVID-19